Tietosuojaseloste

Mil-safarit on suojaa henkilötietoja ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Mil-safarit Oy,
Metsolantie 55,
07170 Pornainen
Y-tunnus: 2403623-5
Sähköposti: mika@mil-safarit.com

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Mika Tanner
Sähköposti: mika@mil-safarit.com
Puhelin: +358 50 375 0859

3. Rekisterin nimi

Mil-safarit Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Tarjouspyyntölomakkeella kerättyjä tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Tähän kuuluu viestintä palveluun liittyen sekä mahdollinen laskutus.

Lisäksi asiakkaan antaman suostumuksen myötä tietoja voidaan käyttää Mil-safarit Oy:n markkinointiviestintään.

Tietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

1) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

2) Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus (joka on asiakkaan peruutettavissa milloin tahansa).

5. Rekisterin tietosisältö

Mil-safarit kerää rekisteriin seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan nimi
  • Yritys
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tarjouspyynnön muut tiedot (mista palveluista halutaan tarjous)
  • Tarjouspyynnön lähetysaika

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut tarjouspyyntölomakkeella. Pakolliset tiedot on merkitty erikseen lomakkeella.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen luovuttaminen EU:N tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun tiedot ovat tarpeen asiakkaan ja Mil-safarit Oy:n välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu Mil-safarit Oy:n ylläpitämään järjestelmään. Pääsy järjestelmään vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Järjestelmään pääsevät kirjautumaan vain ennalta määritellyt rekisterin ylläpitäjät ja joilla on oikeus käsitellä tietoja. Tiedot siirretään suojatun SSL-yhteyden ylitse.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkistaa tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää puuttellisten tai virheellisten tietojen päivittämistä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tietojen korjaamiseksi.

12. Muutokset

Tietosuojaselosteeseen tehtävistä muutoksista ilmoitetaan tällä sivulla. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan käyttäjän sähköpostiosoitteeseen.